Zmiana regulaminu i cennika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.07.2016 r. w związku ze zmianami w prawodawstwie unijnym, związanymi z wprowadzeniem następujących uregulowań: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu...